Solární systémy:

V oblasti solárních systémù zajištujeme:

  • Montហmalých fotovoltaických elektráren.
  • Zajištìní projektové dokumentace a revizí.
  • Montហtermických solárních kolektorù.
  • Propojení systémù sluneèních kolektorù a topení.
  • Dodávka komponentù k fotovoltaickým elektrárnám.
  • Vyøízení dotací.

Zajišujeme kompletní dodávku veškerých materiálù.